Anmäl dig

17 September - 8 October


Det här programmet syftar till att väcka det feminina ledarskapet som har en bas sin bas i juvelen och lusten. Genom att komma I kontakt med både din juvel (dvs din snippa), din inre förkroppsligade kraft och det kontemplativa, öppnas vägar till ett mer livsbejakande och medvetet sätt att vara, verka och leda.

 BAKGRUND

“Eros is the driving force of life itself, and the erotic is that quality in reality that makes it lively, juicy, and alluring. Cosmic desire brings the universe into being, and the world is, in one sense, an out flowing of the cosmic erotic impulse. In these various traditions, sexual desire and connection can be an expression of love for another person, for God alone, or the very basis of the existence of the universe itself.”  (Sally Kempton)

Den här kursen blir den åttonde jag håller och efterfrågan fortsätter växa. Jag tror att anledningen att så många är intresserade är att vi längtar efter att leva närmare livet, lusten, med glimten i ögat och med juvelen aktiverad, det vill säga vi vill ha mer eros i våra liv. De flesta av oss lever tvärtom, dvs från huvudet, och nästan uteslutande verkar vi i maskulina miljöer som inte är lustfyllda, sensuella eller livsbejakande. Många av oss är dessutom avstängda från vår juvel och sexualitet, vilket innebär att vi inte har tillgång till den enorma kraft som vi egentligen besitter.

Den här kursen syftar till att öppna dörrarna till det som många kanske aldrig har upplevt eller tidigt stängt ner - den feminina urstarka kvinnliga sexualiteten genom juvelen som gör att vi kommer i kontakt med vår högsta potential. Den som har en inre auktoritet  har lätt att få med sig andra, skapar möjligheter och fattar beslut inte från prestation och konkurrens, utan från lusten och med glimten i ögat. Vilket är så befriande för oss som annars gärna överlevererar ända in i väggen. Ett ledarskap som inte utgår från den traditionella maskulina definitionen av makt eller handling utan ett ledarskap som kommer inifrån kroppen och där vi gradvis och varsamt börjar utveckla vår kraft att förföra oss själva och andra - samtidigt som vi sätter tydliga gränser. Genom att beröra olika områden inom sexualitet, vår aldrig sinande kraftkälla juvelen och hur vi kan skapa mer lust och lek I våra liv – och därmed även kraft och makt - får vi  tillgång till helt nya kraftcentrum inom oss själva. Vi kommer också att utforska Tantran (Shakta-Tantra) och vad det egentligen står för, hur vi får tillgång till det vilda och skapande inom oss, liksom att vända blicket inåt.. Genom att  använda energi- och andningsövningar, samt det som hjälper oss att stanna i kroppen kommer du kunna uppnå en större integration, lust, sensualism, inre och yttre kraft och ett otroligt kraftfullt självledarskap.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Det här programmet har som avsikt och mål att stärka ditt feminina ledarskap, vilket innebär, bland annat att gå från prestation till lust och inre kontakt som drivkraft. Vägen dit går genom kroppen och juvelen. 

 • Du kommer att stå i din fulla potential som kvinnlig ledare, utan behov av adrenalin eller hårda kanter.
 • Du kommer att utveckla din styrka, din sensualism, din karisma och påverkanskraft, privat och professionellt.
 • Du kommer att utveckla ditt självledarskap och därmed bli en självklar ledare av dig själv och andra.
 • Programmet kommer att stötta dig i att bli mer sensuell, lekfull och sann.
 • Du kommer att lära dig ett flertal verktyg för att aktivera dessa kraftcentrum som också kan uttryckas som mindfulness med benefits:).
  Du kommer få stöd i att etablera vanor som gör att programmet kan övergå till en livsstil efter det att kursen är slut. Resultatet blir att du slutar att be om ursäkt och stå upp för vem du är och för din juvel. Man kan även kalla det här “The Good Girl Detox”.
 • Det kommer att bli lättare att få igenom det du vill och bli bättre på att sätta spelregler runt dig själv, hur du leder andra samt i dina relationer.
 • Du kommer även få möjlighet att uppleva mer transformativt sex (detta helt oavsett om du har en partner eller ej) och leva mer sensuellt och lustfyllt.
 • Ytterst kommer du att aktivera en djupare inre kontakt med dig själv med mer självkärlek i botten och till mysteriet bortom dig.

UPPLÄGG, TID & DATUM

Den här självledarskapskursen är uppbyggd enligt följande:
- Förberedelseinformation där du får möjlighet att reflektera över vad du vill få ut av kursen som skickas till mig innan kursstart.
- Utbildning och gruppcoaching per Zoom – 90 minuter varje tisdag kl 19.30-21.00 med syfte att skapa gemenskap, ställa frågor, ge accountability, gå på djupet och få uppleva temat fysiskt, mentalt och energimässigt, att använda olika andningsövningar för att aktivera din juvelkraft, och höja din vibration. Det skapas även ett starkt fält av virtuellt systerskap som är så viktigt för att kunna stå i den här kraften, även på ett ledningsmöte. Varje samtal spelas in så du kan lyssna på det efteråt om du får förhinder och inte kan delta vid något av kurstillfällena. Du kommer även få en skriftlig summering.
- Veckoövningar som följer varje utbildnings- och gruppcoachingstillfälle och veckouppföljning.
- Dagliga inspirationsmail (fem dagar i veckan) för att komma djupare i kontakt med det det feminina ledarskapet och ge möjlighet att reflektera för att frigöra din feminina livskraft och din juvel.
- Coaching office hours där du kan få stöd av Lovisa, torsdagen den 10 oktober 9-12.
- Juvelpartner i gruppen (frivilligt) men som varmt rekommenderas.
- Länkar till förkroppsligande och aktiverande meditationer.
- Möjlighet att köpa till coaching/guidning för att få stöd att utforma kursen för dig, samt möjligheten att gå in i kroppen med hjälp av Lovisa.
- Utcheckningsreflektioner där du får möjlighet att reflektera över vad du har lärt dig under kursen. 
- Gemensam återträff den 6 november i Stockholm för de som vill och kan delta.
- Möjlighet att delta i en fysisk träff under våren där du får möjlighet att möta andra kursdeltagare och att praktisera tillsammans.

  Kursstart: Tisdag den 17 september, 2019
  Kursslut: Tisdag den 22 oktober, 2018

  Konfidentialitet är avgörande för att kursen ska kunna bli sann och sårbar. Utöver min konfidentialitet kommer jag be dig skriva på ett intyg för att hålla konfidentialiteten vid kursstart.

  UTBILDNING & GRUPPCOACHNING

  I kursen ingår sex utbildnings och gruppcoachningssamtal via Zoom, 90 minuter varje tisdag. Vi inleder varje samtal med andningsövningar, aktivering och enkla rörelser, samt alltid “sensing” (för att utöka närvaron), juvelkontakt och därefter följer diskussioner om veckans tema samt möjligheten att ställa frågor. Så här ser samtalen ut:

  1. The Power of Feminine Leadership - Eros, Tantra och Juvelkraften. Vad är det feminina ledarskapet? Varför spelar det roll idag personligen och globalt. Vad är Tantra, egentligen, på ett filosofiskt plan och varför är det perspektivet viktigt? Vad är Eros och varför är det så centralt? Vad är juvelen och varför är kontakten med henne så viktig för kvinnor, neurologiskt, hormonellt och utifrån en inre kontakt?
  2. Connecting to the Feminine - Varför är det så viktigt att komma i kontakt med det feminina och hur hänger det ihop med vår kreativitet och skapandekraften? Vad är det medvetna feminina, psykologiskt, individuellt och själsligt? Vad är den sexuella energin och hur kan vi aktivera den på ett tryggt och jordat sätt? Hur påverkas vårt liv när vi aktiverar denna kraft?
  3. The Jewel Force eller Pussy Power - Vi utforskar kraften anatomiskt och neurologiskt och varför juvelkontakten är så central för vårt välbefinnande. Det här seminariet blir lite mer hands-on, men det äger rum hemma hos dig och därmed är helt tryggt och heligt. Vi utforskar också vad som händer när du aktiverar juvelen i ledarskapssammanhang. Och vikten av att kvinnor globalt är i kontakt med juvelkraften.
  4. The Pleasue Path, Desiring & Longing - Att komma i kontakt med det vi vill istället för det vi inte vill. Vi kommer också utforska det tantriska konceptet att vilja något hela vägen in i oss själva, vilket är en inre väg i sig själv och en förutsättning för att komma i kontakt med vår kraft. Dvs fokus är inte att nå det vi vill, men tillåta oss att känna det hela vägen hem. Vi kommer också utforska hur vi kan öka mängden njutning i vår liv och hur det nästan magiskt och samtidigt väldigt pragmatiskt påverkar vår livskvalitet. Vi kommer även fortsätta utforska vår relation med juvelen “hands-on.
  5. The Good Girl Detox & A Conscious Surrender - De flesta av oss är programmerade att göra det som är “rätt” , vad som förväntas av oss och det är hela tiden en förhandling med vår inre domare. Ju mer styrda vi är av vår inre domare, desto mindre livskraft har vi tillgång till. I det här seminariet kommer vi utforska hur vi får tillgång till den vilda delen av oss som även sätter tydliga gränser och spelregler. Vi aktiverar vår kraft. Det är endast då vi kan släppa taget över vårt behov att kontrollera och hur vi överlämnar oss. Vi utforskar även hur det här fungerar rent sexuellt, polaritet och vad överlämning är (och varför så många kvinnor längtar efter det sexuellt). Inget skapande sker utan överlämning, men hur gör vi det på ett tryggt sätt där vi inte lämnar oss själva? Vi utforskar även vidare njutning kopplat till juvelen.
  6. Becoming Inner-Directed & The Awakened Feminine Leadership - I det sjätte och avslutande seminariet kommer vi utforska den inre resan och hur den hänger ihop med feminina ledarskapet och att hela konceptet kan ses som en inre väg, en kärlekshistoria och ett sätt att komma hem till oss själva. Vi kommer även utforska ett systerskap som bygger på “turn-on” och varför det är så viktigt, individuellt, organisatoriskt och globalt. Slutligen kommer vi avsluta med utforskning av juvelen där vi med andning kommer närmare den själsliga och heliga aspekten. Seminariet blir även en sammanfattning av kursen och hur du kan ta det vidare praktiskt.

  PRIVAT FACEBOOKGRUPP

  I upplägget ingår också en privat Facebookgrupp som ger en möjlighet att fortsätta gruppdiskussionerna, även efter kursens slut. Det är också ett forum att dela med sig av erfarenheter och idéer.

  VECKOBASERADE & DAGLIGA ÖVNINGAR

  Varje vardagsmorgon under kursen kommer du få ett inspirationsmail, som också är en påminnelse för att reflektera.Dagen efter varje seminarium och gruppcoachningssamtal kommer du att få enkla uppgifter att göra under veckan, som ska hjälpa dig att höja din vibration, aktivera din juvelkraft och aktivera din sexuella energi.Övningarna kommer inte vara betungande, utan lustfyllda och busiga med tydlig intention.

  JUVELPARTNER

  Du kommer även få en juvelpartner, om du vill, så att ni kan sparra, stötta och inspirera varandra gemensamt under programmet. Många upplever detta som ett stort stöd. 

  COACHING OFFICE HOURS

  Under vecka 4 av kursen, torsdagen den 10 oktober, mellan 9-12 kommer du kunna ringa in för kortare incheckningssamtal med Lovisa på 10-15 min

  TESTIMONIALS

  "Efter 20 år av yoga och lika många år av en karriär i mansdominerade branscher så är det inte många ledarskapsprogram som jag imponeras av. Men det gjorde jag av Lovisas! Något av det starkaste är att hon lyckas kombinera avancerad filosofi och akademiska referenser med det kroppsliga och business. Ofta blir dylika kurser antingen för flummiga eller för teoretiska. Lovisa lyckas med en perfekt balansgång i att få fram sina budskap. Själv förvärvade jag insikter som jag använder mig av varje dag. De gör mig både härligare, mjukare och starkare kvinnlig. Hur mycket skulle sådana insikter vara värda för dig?"

  Mia Öhrn, Ledarskapskonsult

  "Jag tror jag kommer se tillbaka på denna kurs som en av de mer betydelsefulla milstolparna i min utveckling. Den häftiga blandningen av inspiration, övningar och systerskap var precis vad jag behövde för att ta nästa steg, släppa taget och börja leva ett liv drivet av lust. Kursen har fått mig att inse hur avgörande förmågan att frigöra och förstärka den feminina skaparkraften är för min egen och världens utveckling i den tid vi lever nu. Jag ser tydligt hur kursen har hjälpt mig att närma mig det ledarskap som kommer krävas för att organisationer ska lyckas i det framväxande nätverkssamhället."

  Fanny Norlin,  Managementkonsult

  "En fenomenal kurs som jag önskar att alla kvinnor får ta del av. Lovisas förmåga att skapa ett sammanhang där du utmanar tankemönster och agerande på ett sätt du inte trodde är möjligt. Den mest omvälvande givande kurs jag gått någonsin. Svårt att sammanfatta då den spänner över ditt personliga förhållande till njutning, sexualitet och kraft till historia, förståelse över världsläget och konflikter. Gett både ny kunskap, insikter, till verklig förändring för att njuta mer av livet. Påverkar ledaregenskaper och förståelse för vad som går att påverka och hur. En livsviktig kurs." 

  Strateg & forskare i hållbarhet och folkhälsa

  "Tillsammans med Lovisa har jag påmints om att livet handlar om att njuta. Kroppsligt, mentalt, andligt. I harmoni med allt levande, med vår jord och universum. Speciellt härligt att få lära känna min egen kvinnliga kraft och sensualism mer på djupet. Utan skuld och skam. Så befriande!" 

  Styrelseproffs

  "Jag vill rekommendera alla som är det minsta intresserade av självreflektion, feminism, makt, ledarskap, sex och njutning att dyka rakt in i äventyret med Lovisa. En kunnig och trygg guide genom roliga och stundtals svåra samtal. Att med Lovisa som inspiration få dela djupt privata reflektioner och upplevelser med andra kvinnor var omvälvande. Inte alltid lätt, men oerhört givande. Det är en gåva att få uppleva så fint systerskap när en har hunnit bli 50+, och väldigt fint att vi deltagare var i så olika åldrar och skeden i livet. Berikande på alla sätt - tack Lovisa! Jag ser fram mot att fördjupa min kunskap och våra samtal under våren." 

  Marknadschef

  "Oj - hur ska jag sammanfatta denna upplevelse… Jag signade upp för att jag hade lite torka, sökte inspiration och hjälp att lyfta mig en nivå i en vardag som rullade på med småbarn, jobb och rutiner. Inte kunde jag föreställa mig att jag skulle få nycklarna till ”hela kungariket” och nya kosmiska världar där till. Denna kurs har gett mig fysiska nycklar till min egen njutning, en röst att uttrycka den med och nya vänskaper som inspirerar, boostar och lyfter mig som kvinna i dagens samhälle. TACK Lovisa!!!"

  Entreprenör & yogalärare

  "The course led by Lovisa offered me an education around the mysterious power that I already possess within myself but didn't know how to access. Most education that we partake in focuses on learning external things and events. This course focuses instead on tapping into our own unique energy and power, offering a rare opportunity to explore inwards, give space to what you might not know existed and allow it to grow. For me personally, it was an opportunity to look at what is really holding me back in life (especially professionally), become conscious around that and break through those paradigms. This is a course that ALL women on this planet should take. Lovisa offers an incredibly safe space to explore with a good balance of intellect and spirit. After this course, I stand taller and hold more space at work and on stage. I am eternally grateful for the opportunity I had to participate."

  CEO of a Charity

  "En fantastisk kurs som går på djupet med vad det innebär att vara kvinna och den enormt starka sensuella kraft vi har inneboende i oss. Fokuserar på lusten och njutningen i livet, men också på hinder som skuld och skam. Vi får träna oss i att vara mer sensuella och kvinnliga i vardagen. Livsbejakande. Även med fokus på kopplingen mellan det feminina sexuella och andlighet. Ger ett historiskt perspektiv på hur den feminina kraften har pressats tillbaka i samhället och vilken potential det finns om vi kunde öppna upp oss helt och fullt för den kraft och njutning som finns i juvelen." Styrelseproffs"Den här kursen är viktig på riktigt - Alla kvinnor borde gå den! Genom samtal och övningar lotsar Lovisa dig varsamt fram till din egen kraftkälla. Att en sådan livskraft hela tiden fanns tillgänglig inom mig själv, det hade jag ingen aning om. TACK! " 

  Ledarskapsutvecklare

  "Jag är väldigt nöjd med kursen, visste egentligen inte riktigt vad jag gav mig in på när den började utan tänkte att det skulle bli en kul grej för att boosta mig själv, då jag var ny separerad vid kursstart. Och vilken boost det blev, fick se mig själv i spegeln och verkligen fundera på hur jag hamnat där jag hamnat och hur jag skulle väcka mig själv igen. Övningarna var stundtals provocerande men SÅ viktiga för mig och min utveckling. Lämnar kursen med ett nytt självförtroende och kommer använda mig av verktygen regelbundet för att hålla kvar den härliga känslan av att vara turn-on i nuet." 

  Studioägare

  "Pussy Power kursen har skänkt mig enorm POWER, på alla plan. Skulle beskriva det som näringsrikt virke till min inre eld som nu gnistrar och dansar. Och denna elden accelererar mig fram på alla plan i livet. Jag är så djupt tacksam över mina Pussy Power systrar. Det är en gudomlig gåva att få knyta så starka vänskapsband så pass långt in i livet. Och Lovisa är en tydlig och lekfull ledare som gör dessa relationer och äventyr möjliga!!!"

  Yogalärare och Entreprenör

  "Jag fastnade för kursens kombination av divine och eros, och var nyfiken på att utforska min sexualitet och även dess andliga dimension. Genom Lotta Lovisas unika och insiktsfulla guidning har jag fått fördjupad förståelse för den jag är och min inneboende potential att leva mitt liv fullt ut i glädje och njutning. Tack för denna gåva Lovisa!"

  Talare, utbildare och världsförändrare

  ”Oj, vart skall jag börja..? Jag fick kursen rekommenderad så mina förväntningar var redan från början höga. Jag har under de senaste 20 åren sakta men säkert rationaliserat bort min lust, levt mer och mer med huvudet och efter min roll som familjens projektledare. Jag har alltid haft en stark feminin kraft men med tiden har den dimrats ner utan att jag märkt det. Kursen har varit en helt magisk resa. Pandoras box är öppen och jag kommer aldrig gå tillbaka. De insikter och den kontakten jag fått med mina sexuella energier och min lust kan vara bland det starkaste jag upplevt. Jag rekommenderar alla kvinnor att gå den här kursen!”


  Entreprenör

  “Åh, jag har gått från att tycka det är orättvist till att känna mig helt makalöst tacksam över att just jag är kvinna. Har gått från att ha en väldigt kritisk blick på min kropp som lämnat en känsla av olust (och sorg) till att nu upptäcka vackra delar jag inte uppmärksammat tidigare och kroppen är nu något jag använder och ser på med stolthet. Den behandlas med respekt, omsorg och ömsinthet. Min relation till njutning var minst sagt torftig innan. Jag längtade verkligen men var ändå obekväm och tveksam. Idag – bara 6 veckor efter första kurstillfället -  har mitt tankesätt skakats om och vänts ut och in, allt med Lovisas varsamma hand – och jag känner att jag fått smak för det som jag så länge längtat efter och är motiverad att fortsätta denna resan. Både till min och människor i min närhets stora glädje (inte minst min fästmans ;) ).


  Marknadschef

  ”Denna kurs har gett mig otroliga insikter, otroliga kroppsliga upplevelser och gläntat på dörren till förmågan att föra in ännu mer njutning och lekfullhet i mitt liv. Jag har fått en helt ny tillit till mig själv och min feminina energi som dansar med mig dagligen. Före kursen var det som att det var jag och mitt underliv, kanske var vi nästa skilda åt (?) efter kursen upplever jag som om det är min fantastiska juvel och jag som härifrån alltid kommer att vara allierade och jag har fått verktyg att komma kontakt med min feminina sida och jag upplever att jag står i min feminina kraft. Lovisa väver in filosofi, poesi, litteratur och egna erfarenheter och skapar en härlig och trygg plats att möta sig själv och de andra juvelsystrarna på. Jag vet att denna kurs kommer vara en av de viktigaste kurserna jag gått och något att ständigt komma tillbaka till. TACK Lovisa och mina juvelsystrar!

  Yogainstruktör och konsult inom hållbar utveckling

   PRIS - OCH BETALNINGSINFORMATION


   Priset för kursen är 6000 kr exklusive moms (7500 inklusive moms) och då ingår återträffen. Låt mig veta om du vill att jag ska skicka en faktura digitalt, vem den ska adresseras till och vad som ska stå på fakturan. (Förslagsvis – Personlig Ledarutveckling).

   Priset för personlig coachning/guidning av Lovisa som inte ingår i kursupplägget är 5000 kr ex moms (6250 inklusive moms). Då ingår 3 tillfällen på 60 minuter. Ett tillfälle vid kursstart, ett vid kursslut och ett samtal som uppföljning 30 dagar efter kursslut. Priset är rabatterat och är till för att du ska kunna anpassa kursen för dig själv och få möjlighet att förankra kursen inuti dig själv genom guidning inåt.

   Coachningen/guidningen är starkt kroppsbaserad och enligt de som väljer det alternativet, av en närmast transformativ karaktär. 

   Om du känner att du vill prata direkt med Lovisa innan du anmäler dig för att få en bättre känsla för vad kursen kan ge dig, är du varmt välkommen att boka in en 30 min konsultation gratis här.

   REKOMMENDERAD KURSLITTERATUR OM DU VILL GÅ DJUPARE PÅ EGEN HAND


   Det finns inga krav att du ska läsa kurslitteraturen. Det ingår mycket information i kursen ändå. Men här är de böcker jag har blivit inspirerad av som du kan gå vidare med på egen hand.

   Pussy - A Reclamation
   , Regena Thomashauer
   Vagina, A Biography
   , Naomi Klein
   Awakening Shakti – The Transformative Power of Goddess Yoga
   , Sally Kempton
   Seductress, Women who ravished the world and their lost art of love
   , Betsy Prioleau
   Shakti Leadership - Embracing Feminine and Masculine Power in Business,
   Nilima Bhat & Raj Sisodia
   Eastern Body, Western Mind - Psychology and the Chakra System as a Path to Self
   , Anodea Judith
  Anmäl dig

  Kursledare

  Lovisa Alsén
  lovisa@lovisaalsen.com

  Lovisa Alsén är en juvelmissionär, nybörjarkurtisan, röd-rosa prästinna och före detta sökare. Hon har också en bakgrund som civilekonom (internationell ekonomi), ‘vanlig’ entreprenör, VD och snart 20 års erfarenhet av coachning och ledarutveckling. Sedan 2016 driver hon och utvecklar kontinuerligt det feminina ledarskapet - juicy, empowered and inner-directed, som går genom kroppen, den sexuella energin och juvelen, kopplat till en djup närvaro och inre kraft. Under hösten 2018 började även Fanny Norlin och Mia Öhrn samarbeta med Lovisa för att sprida budskapet vidare, inte minst till företag. Som ledarskapscoach och konsult har hon utvecklat ett flertal självledarskapsprogram för kvinnor i Sverige och USA med fokus på holistiskt ledarskap, entreprenörskap och affärsutveckling. De senaste åren har hon inkluderat andliga och själsliga aspekter men alltid jordat i kroppen. Lovisa har startat och drivit ett flertal bolag och organisationer både i Sverige och i USA och har suttit i ett flertal styrelser. Efter 15 år i Kalifornien är Lovisa sedan 3,5 år boende i Stockholm. Hon är även yoga- och mindfulnesslärare. Lovisa har hela sitt liv drivits av en stark längtan att vara i kontakt med den djupare, mystiska dimensionen av livet samt att nu leva livet ännu närmare lusten och glimten i ögat. Sedan 2013 är hon student inom The Diamond Approach samt följer en Tantrisk väg sedan många år tillbaka. Hon är dessutom författare och skriver poesi och fantasy. Du kan läsa mer om henne på LinkedIn. Hör av dig om du har några frågor.

  Lovisa Alsén

  www.lovisaalsen.com